Bedrijventerreinen Niel

Antwerpen

Wetenschapspark Niel

Het wetenschapspark in Niel is een partnerschap tussen POM Antwerpen en de Universiteit Antwerpen. Het bedrijventerrein biedt kantoorruimte en laboratoria voor starters, groeiers en grote bedrijven.

Het wetenschapspark wordt bevolkt door innovatieve en research gedreven ondernemingen.

Het bedrijventerrein wil zich ontwikkelen als energiegemeenschap, gebaseerd op de nieuwe Europese wetgeving ‘Clean Energy Package’. De bedrijven willen de zelf geproduceerde stroom onderling uitwisselen.

Onderzoek binnen SEL

Van de aanwezige kleiputten op de site, kan 40% gebruikt worden voor drijvende zonnepanelen. Deze capaciteit kan aangevuld worden met PV pv-panelen op de daken van de gebouwen of de parking. De energiegemeenschap zal voorzien worden van laadpalen voor elektrische auto’s en opslagcapaciteit voor de geproduceerde stroom.

Op het bedrijventerrein worden ook enkele nieuwe gebouwen opgetrokken. De HVAC (heating, ventilation, air conditioning) van deze nieuwe gebouwen zal door een systeem van warmte/koude voorziening aangestuurd worden. Binnen SEL wordt onderzocht om aldus een of meerdere BEO-velden aan te leggen. Via een BEO-veld wordt in de winter warmte onttrokken aan de bodem en via het HVAC aan het gebouw geleverd. In de zomer kan de lagere temperatuur van de bodem gebruikt worden om koude te leveren aan het gebouw.

Realisaties binnen SEL

Deze case is stopgezet.