Bedrijventerrein
Bosveld/Hoogveld

Dendermonde

CO2-neutraal industrieterrein

Via SEL ontwikkelt de Businessclub Dendermonde (BCD) op het bedrijventerrein Bosveld/Hoogveld een volledig CO2-neutraal industrieterrein.

BCD heeft al meerdere grotere projecten uitgevoerd, waaronder een gezamenlijke investering in een glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein. Deze succesvolle realisatie sterkte BCD in haar voornemen om het energieverhaal in eigen handen te nemen.

In 2017 werden de krachten gebundeld om samen te werken rond uitwisseling van energie. BCD plaatste elektrische laadpalen (financieel ondersteund door de Provincie Oost-Vlaanderen) en een jaar later werd een eerste studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van de productie van hernieuwbare energie en energie-uitwisseling op het bedrijventerrein Bosveld (onderdeel van het bedrijventerrein Hoogveld).

De eerste resultaten van Bosveld wezen op de noodzaak tot schaalvergroting om tot een haalbaar businessplan te komen. Niet enkele energieproductie van Bosveld dus, maar van het hele bedrijventerrein Hoogveld.

Dankzij de nieuwe Europese wetgeving rond de ‘Clean Energy Package’ wil de businessclub een microgrid ontwikkelen. Deze miniversie van een klassiek stroomnet omvat drie essentiële elementen: een lokale energieproductie (via o.a. zonnepanelen en windturbines), een batterijopslagsysteem en een efficiënt beheerssysteem.

Onderzoek binnen SEL

Voor de technische uitwerking van het microgrid riep de businessclub de hulp in van IRC, een ingenieursbureau, eveneens gevestigd op het bedrijventerrein Bosveld/Hoogveld.

IRC heeft voor de ontwikkeling van het smart grid het bedrijventerrein opgedeeld in 7 verschillende lussen (een lus is een groep bedrijven die niet van elkaar gescheiden zijn door openbare infrastructuur). Per lus is bekeken hoe energie optimaal kan opgewekt en uitgewisseld worden. De uiteindelijke bedoeling is om de verschillende lussen aan elkaar te koppelen tot één groot smart grid.

Voor de realisatie van het grid, werd het bedrijf Lovitas bv opgericht, een samenwerking tussen zes partijen. De andere bedrijven van het bedrijventerrein zullen de kans krijgen om te participeren in of om klant te worden bij Lovitas.

Het innovatieve karakter van het project noopte Lovitas ertoe om bij de Vlaamse Regelgever een aanvraag tot regelluwe zone in te dienen. De regelluwe zone biedt projecten de kans om in afwachting van toekomstige regelgeving bepaalde vrijstellingen te verkrijgen. De aanvraag werd samen met speerpuntcluster Flux 50 en de Universiteit Gent verder verfijnd. In de marge van de aanvraag tot regelluwe zone berekende de Universiteit Gent de bijkomende voordelen van flexibiliteitswerking op het niveau van een bedrijventerrein.

Realisaties binnen SEL

In afwachting van de brede ontwikkeling van de energiegemeenschap op het bedrijventerrein Bosveld/Hoogveld werden twee deelprojecten uitgewerkt binnen SEL. Er wordt een restwarmtenet ontwikkelt tussen verschillende bedrijven op het terrein, daarnaast ontwikkelt Lovitas een semi-publiek laadplein dat gevoed wordt met lokaal opgewekte hernieuwbare energie.