Winkelcentrum Dauwendaele

Middelburg

In Middelburg kampt het wijkwinkelcentrum Dauwendale met heel wat leegstand. Ook gaat er in het winkelcentrum heel wat energie verloren: een aantal winkels hebben veel koelapparatuur, terwijl andere winkels geïnvesteerd hebben in warmte-opwekking.

Het winkelcentrum ligt bovendien in een wijk met nogal wat sociale problemen. Daarom vatte de gemeente het plan op om een nieuw wijkwinkelcentrum te bouwen én nieuwe woningen. Dit zou de wijk aantrekkelijker maken om te wonen, andere bevolkingsgroepen aantrekken, de wijk opwaarderen en het klimaat verbeteren.

De bouw van een nieuw winkelcentrum zou tevens de mogelijkheid bieden om het geheel energetisch te verduurzamen.

Het oude winkelcentrum zal worden gesloopt en energieneutraal heropgebouwd worden

Onderzoek binnen SEL

Binnen het SEL-project is bekeken om een smart grid te realiseren waarbij de warmte die vrijkomt bij de koude-opwekking voor de ene winkel, gekoppeld wordt aan een andere winkel die warmte nodig heeft. Omgekeerd komt bij de productie van warm water koude vrij, die gekoppeld kan worden aan winkels met een koudebehoefte. Het doel is om al deze processen aan elkaar te koppelen en te sturen (smart grid).

In het nieuwe concept voor het winkelcentrum worden alle daken vol gelegd met PV-panelen en alle bedrijven aangesloten op een koude- en warmtenetwerk.

Om dit te realiseren is een intensief overlegtraject opgestart tussen de projectontwikkelaars en de winkeleigenaars in het wijkwinkelcentrum. De gemeente is facilitator in het geheel en drijvende kracht achter de energetische verduurzaming van het winkelcentrum.

Realisaties binnen SEL

Deze case is stopgezet.