Bedrijventerrein Lier

Antwerpen

Het bedrijventerrein Lier Duwijck is een kleine, gemengde KMO-zone van 30 ha met een 30-tal bedrijven, actief in de productie, verwerking en recyclage van goederen, bouwindustrie, opslag en distributie en R&D. Het bedrijventerrein huisvest zowel kleine als grotere bedrijven.

Bij de ontwikkeling van het terrein werd gekozen voor een duurzame aanpak met onder andere energiezuinige verlichting en de mogelijkheid om 3 windmolens te plaatsen.

Er is ook een actieve bedrijvenvereniging vzw Duwijckpark, die de gevestigde bedrijven de mogelijkheid biedt om samen te waken over het behoud van de kwaliteit van het terrein en om samen te werken rond zaken zoals energie.

Onderzoek binnen SEL

Binnen het SEL-project wil de POM Antwerpen een gemeenschappelijk energie-aanpak met batterij, PV, windturbines en snelladers realiseren via een smart grid.

Hiertoe is het huidig en toekomstig energieprofiel van de bedrijven in kaart gebracht, en het potentieel om bijkomende zonnepanelen te plaatsen. Daaruit blijkt dat grotere bedrijven reeds zonnepanelen hebben geïnstalleerd om in hun eigen elektriciteitsverbruik te voorzien. De grootste PV-potentie zit dus voornamelijk bij de kleinere bedrijven. Daarnaast zijn de mogelijkheden onderzocht voor energie-uitwisseling tussen de windturbines en de bedrijven, en de bedrijven onderling. Ook lokale opslagmogelijkheden, onder vorm van batterijen en laadpaalinfrastructuur, zijn meegenomen in het concept voor het smart grid.

Realisaties binnen SEL

In afwachting van de regelgeving is een eerste project uitgewerkt rond elektrische mobiliteit. De groene stroomoverschotten van de pv-installaties worden via
De overschotten van groene stroom, komende van de daken van de partijen met zonnepanelen wordt geleverd aan de batterij die bij de laadpalen staat. Op deze manier worden de laadpalen met groene energie gevuld. Eventuele tekorten worden bijgestuurd met een energiecontract op de markt met groene stroom.

Voor dit project startte de POM Antwerpen een samenwerkingsverband met ESCO-onderneming Greenpulse. De ESCO onderneming investeert in PV-infrastructuur op daken van verschillende bedrijven Deze energie wordt via een BESS (batterij-energieopslagsysteem) ingezet in een publieke snellaadparking. Deze parking wordt eveneens uitgebaat door de ESCO-onderneming Greenpulse.