Bedrijventerrein Zaubeek

Kruisem

Uitbouw van een microgrid

De verschillende bedrijven op het bedrijventerrein Zaubeek willen een gezamenlijk microgrid uitbouwen.

De bedrijvenvereniging Zulte-Kruishoutem is een overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van de bedrijvenzones Zaubeek, Hoogmolen en Dries en hun leden.

De bedrijvenvereniging werkt samen met de bedrijven binnen verschillende domeinen: duurzame bedrijfsprocessen, duurzame inrichting van het bedrijventerrein, facilitair en/of utilitair beheer of elke andere vorm van interbedrijfssamenwerking op onder meer sociaal, economisch, ruimtelijk en milieuvlak.

Op één bedrijventerrein, Zaubeek, willen de bedrijven zich bijkomend verenigen rond groene energie. Dit resulteerde jaren geleden in de oprichting van cvba Zaubeek. De cvba werkt sindsdien binnen SEL aan het ontwikkelen van een smart grid.

Naast de mogelijkheden van zonne-energie, batterij-opslag en waterstof, kijkt men voor het microgrid ook naar windturbines.

In samenwerking met Eneco wil cvba Zaubeek participeren in de bouw van een windturbine met een max vermogen van 4,5 MW. Ook de residentiële bewoners in de buurt hebben de mogelijkheid om te participeren in de windmolen.

Onderzoek binnen SEL

Het ingenieursbureau Antea is door POM Oost-Vlaanderen en cvba Zaubeek aangesteld om de analyses uit te voeren in afwachting op de omzetting van de Europese wetgeving rond de ‘Clean Energy Package’ naar een Vlaamse regelgeving.

Hoe werkt een energiegemeenschap?

In een energiegemeenschap worden alle energieprofielen van de bedrijven in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis van verbruik per kwartier. Nadien worden deze profielen ingevoerd in een eenvoudig te consulteren dataplatform. Door de profielen van de verschillende bedrijven naast elkaar te plaatsen, krijgt men een helder overzicht waar er op een gegeven moment onder- of overproductie plaatsvindt van hernieuwbare elektriciteit. De overproductie van elektriciteit bij één bepaald bedrijf kan zo doorgesluisd worden naar een naburig bedrijf met een grote vraag op datzelfde moment.

Daarnaast kunnen ook een aantal bedrijven flexibiliteit aan andere bedrijven aanbieden. Denk bv. aan een diepvriesinstallatie die een bepaalde tijd zonder elektriciteit kan functioneren zonder dat dit een negatief effect heeft op de inhoud. Deze elektriciteit kan dan dan op piekmomenten door een ander bedrijf afgenomen worden zonder dat dit een extra energievraag en extra belasting van het net met zich meebrengt.

Door gezamenlijk na te denken over het elektriciteitsprofiel kunnen bijkomende voordelen ontstaan. Batterijen bijvoorbeeld, kunnen ook het piekverbruik vermijden. Bovendien kunnen zij ingezet worden om flexibiliteit op het Elia-net te voorzien, zodat een bijkomend verdienmodel ontstaat.
Indien het totale aanbod van elektriciteit in de energiegemeenschap de interne vraag overstijgt, zal gezamenlijk overgegaan worden naar een injectie in het centrale distributienet. Verwacht wordt dat een gezamenlijke verkoop/aankoop zal leiden tot lagere injectiekosten en betere verkooptarieven.

Ook bekijkt een energiegemeenschap samen de mogelijke opportuniteiten van nieuwe investeringen in hernieuwbare energie. Tevens is er de mogelijkheid om de gemeente en gemeentediensten en de omliggende bewoners in te schakelen in de energiegemeenschap.

Hoe anticipeert men op het uitblijven van Vlaamse wetgeving?

Om een gedetailleerd energieprofiel op te maken van elk bedrijf, is bijkomende energiemonitoring noodzakelijk. De kwartuurgegevens van de bestaande meters laten niet toe om direct energie te sturen. Hiertoe zijn per bedrijf bijkomende individuele meters geïnstalleerd en is een dataplatform opgericht. Per bedrijf zal bekeken worden hoeveel submeteringssystemen er nodig zijn voor een degelijke opmaak van het bedrijfsprofiel. De aanschaf van de extra meters zal gebeuren via een groepsaankoop.

Nadien zal er in groep een contract worden afgesloten met een zogenaamde ‘white label leverancier’, een organisatie met een leveranciersvergunning die in naam van het bedrijventerrein de elektriciteit van de gemeenschap zal verhandelen. Na omzetting van de EU-regelgeving kan dit nog wijzigen in functie van de geboden mogelijkheden binnen de Vlaamse wetgeving.

Realisaties binnen SEL

Deze case is stopgezet.