Biomassacentrale Cuijk

Brabantse OntwikkelingsMaatschappij

Energiecentrale op lokale biomassa

Op het industrieterrein Haven Cuijk werkt BECC (Bio Energie Centrale Cuijk) op lokale biomassa. Het gaat hierbij om ‘vaste biomassa’, voornamelijk snoeihoutchips en boschips uit de regio, waarmee groene stroom wordt opgewekt.

BECC wil de centrale ombouwen naar een warmtekrachtcentrale, die niet enkel stroom, maar gelijktijdig warmte opwekt.

De warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces van BECC kan geleverd worden aan industrie in de omgeving, die stoom (warmte) nodig heeft voor haar productieprocessen. Daarvoor wordt een smart grid rond warmte en elektriciteit ontwikkeld.

Onderzoek binnen SEL

De BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) heeft verschillende studies laten uitvoeren met als doel enerzijds meer afnemers aan te sluiten op het warmtenet en anderzijds naast warmte ook elektriciteit via een smart grid te leveren aan de omringende bedrijven. Hierbij is ook onderzocht hoe het systeem performanter gemaakt kan worden door inzetten van restwarmte uit rookgassen, slimme sturing op warmte en stroom en verbetering van de betrouwbaarheid van de energielevering.

Realisaties binnen SEL

Binnen SEL is een tool ontwikkeld (OPTITOOL) die de ideale mix tussen stroom en stoom optimaal sturen naar productie, afname, energie-efficiëntie, duurzaamheid en kostenefficiëntie. Optitool configureert aldus stoom en stroom-afname.

Het eerste deeltraject binnen SEL behelst het aanleggen van leidingsystemen voor het transport van zowel stroom als stoom. Twee bedrijven zijn via SEL aangesloten op het slim warmtenet.

Een tweede deeltraject is de implementatie van een BESS batterij systeem. Warmtelevering is minder geschikt voor snelle wisselingen op de elektriciteitsmarkt. Door de implementatie van een BESS (batterij-energie opslag systeem) binnen het smart grid kan men hier makkelijker op inspelen.