Bedrijventerrein Hazeldonk

Breda

Hazeldonk is een logistiek bedrijventerrein dat nu al meer elektriciteit opwekt dan lokaal kan worden gebruikt. Maar in de toekomst is in dit gebied veel meer energie nodig door:

  1. overstap van aardgas op een andere verwarmingsbronnen;
  2. elektrificatie van vrachtwagens
  3. op termijn het gebruik van waterstof.

Ondanks het feit dat de regio kampt met een transportbeperking op het elektriciteitsnet, beschikt het bedrijventerrein over heel wat potentie voor duurzame energieproductie. Via een goede samenwerking tussen de verschillende partijen, kan deze meer dan verdriedubbeld worden. Het georganiseerde bedrijfsleven en de overheid kunnen hierin een stimulerende of sturende rol spelen.

Onderzoek binnen SEL

Binnen het SEL-project wil de gemeente Breda een elektrisch smart grid realiseren als aanvulling op de bestaande windturbines. De bouw van een Solar Canopy boven de truckparking vormt de hoeksteen van een smart grid, waarbij deze Solar Canopy gekoppeld wordt aan bestaande installaties (windturbines, vrieshuis en pv op zwakke daken).

De pilot Hazeldonk zal een grote impact hebben, omdat vanuit de versterkte Bedrijven InvesteringsZones Parkmanagement-organisatie het draagvlak verder wordt verhoogd. Het technische concept, in combinatie met de organisatie en financieringsstructuur, is in principe goed overdraagbaar op andere terreinen.

Realisaties binnen SEL

In het RES (Regionale Energie Strategie, het Nederlandse klimaatplan dat veel autonomie geeft aan de regio’s) zijn afspraken gemaakt om dit project als leidend voorbeeld te beschouwen. De ervaringen met de ontwikkeling van het smart grid op het bedrijventerrein worden gebruikt om ook andere grote bedrijventerreinen te verduurzamen.

Dit project biedt ook een oplossing voor het urgente elektriciteitscongestieprobleem in Nederland.

Deze case is stopgezet.